dziwig_do_zastosowan_specjalistycznych_off

Dźwigi szpitalne i specjalne

Dźwigi w wykonaniu specjalnym to najczęściej specjalne odmiany dźwigów towarowych lub osobowych. Szczególne wykonanie lub funkcje urządzeń mogą wynikać z przepisów szczegółowych norm (np. dźwig dla straży pożarnej na podstawie normy EN81-72), stosownych przepisów budowlanych (Dz.U.2015.0.1422 tekst jednolity – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) lub obowiązujących przepisów szczególnych.
Brak dostatecznej wiedzy producenta urządzeń dźwigowych na temat bieżących wymogów poszczególnych norm i przepisów może stać się bardzo kosztowny dla Generalnego Wykonawcy lub Inwestora. Może okazać się, że zakupione urządzenie nie jest zgodne w całości lub części z przepisami, co może doprowadzić nawet do braku zgody na odbiór budynku.

My w FastLift podchodzimy do każdego projektu w sposób zindywidualizowany i jednym z pierwszych etapów prac zawsze jest analiza zgodności inwestycji z obowiązującymi przepisami. Potrafimy również doradzić klientowi odpowiednie rozwiązanie, a także zbudować nietypowe urządzenie specjalnie na potrzeby klienta. Niestandardowe rozwiązania mogą niekiedy zaoszczędzić klientowi wielu kłopotów (i pieniędzy), gdy jego potrzeby nie odpowiadają typowym rozwiązaniom obecnym na rynku.

Do dźwigów specjalnych zaliczamy:

dźwigi szpitalne
dźwigi dla ekip ratowniczych (dźwigi pożarowe) PN-EN 81-72
dźwigi w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) - dyrektywa Atex
dźwigi teatralne
dźwigi o nietypowych wymiarach kabiny (np. okrągłe)
dźwigi do transportu mebli
dźwigi ze zredukowanym nadszybiem i podszybiem (PN-EN 81-21)
dźwigi w istniejących budynkach bez istniejącego szybu windowego
dźwigi dostawiane do budynków w konstrukcjach stalowych lub murowanych
dźwigi do transportu pojazdów nietypowych
dźwigi morskie
dźwigi wjeżdżające do mieszkań (penthouse)

Dźwigi FastLift wyróżnia:

sterowania wraz z funkcjami specjalnymi wykonanymi na życzenie klienta.
wykonanie urządzeń w zgodnie z dyrektywą Atex (dźwigi Ex)
wzmocniona konstrukcja kabiny i systemów zawieszenia gwarantująca wytrzymałość kabiny nawet w przypadku załadunku wózkami widłowymi
wzmocniona konstrukcja progów drzwi i kabiny
stosowanie najnowocześniejszych, energooszczędnych napędów elektrycznych i hydraulicznych
sterowanie falownikowe VVVF
systemy blokowania dźwigu do załadunku
wykonanie zgodnie z najnowszymi europejskimi normami PN-EN 81-20
dowolna możliwość konfiguracji wystroju kabin z uwzględnieniem przystosowania do warunków panujących na obiekcie
(np. wysokie zapylenie, specyficzne warunki sanitarne, wzmocnione konstrukcje podłogi, ścian i progów drzwi, odboje zabezpieczające przed uszkodzeniami przy załadunku).
szeroki zakres prędkości kabiny (0,5 - 3,0 m/s)
stosowanie drzwi przystosowanych do pracy w warunkach produkcyjnych
wyciszone konstrukcje (cicha jazda dźwigu)
możliwość wykonania również w pełnej zgodzie z wymogami norm dla osób niepełnosprawnych PN-EN 81-70
sterowanie bez blokady ograniczającej możliwości prowadzenia serwisu
obniżone zużycie energii dzięki systemom przechodzenia dźwigu w tryb uśpienia
możliwość instalacji systemu odzysku energii
zdalna diagnostyka pracy dźwigu
możliwości dopasowania dźwigu do istniejącego szybu w optymalnej konfiguracji (maksymalizacja wielkości kabiny)
niestandardowe wysokości nadszybia i podszybia (wykonanie dźwigów zgodnie z normą PN-EN 81-21).
dodatkowe funkcje sterowania ułatwiające załadunek i transport pilny (systemy jazd priorytetowych)
systemy kontroli dostępu
systemy monitoringu kabiny dźwigu (np. monitoring z rejestratorem)