dzwigi_towarowe_off

Dźwigi towarowe (oraz towarowo-osobowe)

Dźwigi towarowe to urządzenia zaprojektowane do transportu najróżniejszych towarów, pojazdów (np. samochodów) mogą również być przystosowane do załadunku wózkami widłowymi. Istotą dobrze wykonanego urządzenia jest prawidłowy projekt dopasowany do konkretnego zastosowania. W Polsce często spotyka się stosowanie standardowych dźwigów osobowych o powiększonej kabinie do zastosowań towarowo-osobowych. Taki produkt nie tylko nie spełnia oczekiwań klientów, ale jest przyczyną wielu problemów w codziennym jego użytkowaniu.

Dźwigi towarowe FastLift charakteryzuje wzmocniona konstrukcja, zwiększona wytrzymałość na naciski punktowe (w tym progi drzwi/kabiny), czy stosowanie systemów zabezpieczenia ścian przed uderzeniami towaru przy załadunku. FastLift poleca również szeroką gamę dźwigów towarowo-osobowych łączących w sobie zalety dźwigu towarowego (specjalne wykonania dla potrzeb produkcyjnych) i osobowego (możliwość bezpiecznego transportu osób).
Dźwigi FastLift gwarantują nieprzerwaną pracę w obiektach, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie, czy to ze względu na bezpieczeństwo ludzi (np. szpitale), czy olbrzymie koszty przestojów (zakłady produkcyjne).
Z tego też powodu odpowiedni projekt i konstrukcja dźwigu warunkuje jego przydatność w danym obiekcie.

Dźwigi towarowe FastLift wyróżnia:

wzmocniona konstrukcja kabiny i systemów zawieszenia gwarantująca wytrzymałość kabiny nawet w przypadku załadunku wózkami widłowymi
wzmocniona konstrukcja progów drzwi i kabiny
stosowanie najnowocześniejszych, energooszczędnych napędów elektrycznych i hydraulicznych
sterowanie falownikowe VVVF
systemy blokowania dźwigu do załadunku
wykonanie zgodnie z najnowszymi europejskimi normami PN-EN 81-20
dowolna możliwość konfiguracji wystroju kabin z uwzględnieniem przystosowania do warunków panujących na obiekcie
(np. wysokie zapylenie, specyficzne warunki sanitarne, wzmocnione konstrukcje podłogi, ścian i progów drzwi, odboje zabezpieczające przed uszkodzeniami przy załadunku).
szeroki zakres prędkości kabiny (0,5 - 3,0 m/s)
stosowanie drzwi przystosowanych do pracy w warunkach produkcyjnych
wyciszone konstrukcje (cicha jazda dźwigu)
możliwość wykonania również w pełnej zgodzie z wymogami norm dla osób niepełnosprawnych PN-EN 81-70
sterowanie bez blokady ograniczającej możliwości prowadzenia serwisu
obniżone zużycie energii dzięki systemom przechodzenia dźwigu w tryb uśpienia
możliwość instalacji systemu odzysku energii
zdalna diagnostyka pracy dźwigu
możliwości dopasowania dźwigu do istniejącego szybu w optymalnej konfiguracji (maksymalizacja wielkości kabiny)
niestandardowe wysokości nadszybia i podszybia (wykonanie dźwigów zgodnie z normą PN-EN 81-21).
dodatkowe funkcje sterowania ułatwiające załadunek i transport pilny (systemy jazd priorytetowych)
systemy kontroli dostępu
systemy monitoringu kabiny dźwigu (np. monitoring z rejestratorem)

Dźwigi towarowe (lub towarowo-osobowe) znajdują zastosowanie przede wszystkim w następujących obiektach:

hale produkcyjne, magazyny
urzędy publiczne i przeznaczenia publicznego (urzędy, szpitale, lotniska, itd.)
galerie handlowe i inne obiekty komercyjne (np. hotele)
lotniska, dworce, obiekty transportu publicznego
i wszędzie tam, gdzie standardowy dźwig do przewozu osób nie sprosta potrzebom przewozu ciężkich towarów
(może zostać zniszczony ze względu na swoją nieprawidłową konstrukcję).

Specjalną odmianą dźwigów towarowo-osobowych są np. dźwigi szpitalne, dźwigi samochodowe.

Rodzaje dźwigów towarowo-osobowych:

  • elektryczne bez maszynowni (MRL, machine-room-less)
    Obecnie najpopularniejsze i najnowocześniejsze dźwigi w Europie. Wymagają najmniej przestrzeni w obiekcie (brak osobnego pomieszczenia maszynowni), przy zastosowaniu odpowiedniej konfiguracji stają się najbardziej energetycznie efektywne.
  • elektryczne z osobną maszynownią (tam, gdzie istnieje pomieszczenie maszynowni i ma zostać zachowane)
    Obecnie instalowane w sytuacji, gdy maszynownia dźwigu istnieje po poprzednim dźwigu (wymiana lub modernizacja dźwigu) i nie ma potrzeby zmieniać jej przeznaczenia. Osobne pomieszczenie maszynowni pozwala optymalnie zagospodarować osprzęt urządzenia (napęd, tablicę sterową, itp.) ułatwiając czynności serwisu i konserwacji. Zalecenie wykonania odrębnej maszynowni może również wynikać z wymogów dotyczących specjalnych stref (urządzenia Ex) zagrożonych wybuchem lub innych powodów szczególnych.
  • hydrauliczne z i bez maszynowni
    Znajdują zastosowanie w niewysokich budynkach (zalecane nieprzekraczanie 15 metrów wysokości podnoszenia) oraz obiektach o charakterze produkcyjnym. Ze względu na zwiększone zużycie energii w okresie użytkowania oraz konieczność okresowej wymiany czynnika hydraulicznego – coraz rzadziej stosowane na rynku europejskim.