serwis_i_konserwacja_off

Serwis, konserwacja i modernizacja istniejących dźwigów

W FastLift przywiązujemy dużą uwagę do prawidłowej jakości pracy urządzeń w okresach ich eksploatacji. Prawidłowa konserwacja znacząco wydłuża bezawaryjną pracę oraz żywotność podzespołów urządzeń dźwigowych.

Czynności serwisowe FastLift wykonywane są z należytą dbałością przez techników z wiedzą, doświadczeniem oraz stosownymi uprawnieniami wydanymi m.in przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wiedząc jak wielką wartością dla użytkowników wind i innych urządzeń dźwigowych stanowi bezawaryjna praca dbamy o powierzone nam do konserwacji urządzenia jak o własne.

Umiejętność prawidłowej oceny stopnia zużycia komponentów dźwigowych pozwala:

sprawdzić prawidłowość regulacji podzespołów windy i dokonać ewentualnych korekt
zaplanować w odpowiednim czasie wymianę elementów eksploatacyjnych, czy wadliwych bez narażania użytkownika na uciążliwy przestój/awarię dźwigu.

Dźwigi osobowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w następujących obiektach:

budynki mieszkalne wielorodzinne (tzw. bloki mieszkaniowe)
domy jednorodzinne
biurowce
urzędy publiczne i przeznaczenia publicznego (urzędy, szpitale, lotniska, itd.)
galerie handlowe i inne obiekty komercyjne (np. hotele)
lotniska, dworce, obiekty transportu publicznego

Modernizacja lub wymiana istniejących dźwigów

W sytuacji, gdy urządzenie dźwigowe wymaga modernizacji lub wymiany pracownicy FastLift pomogą Państwu określić optymalny zakres planowanych napraw, modernizacji, czy też pomogą w doborze nowoczesnego rozwiązania trwałego na lata. Każdy przypadek remontu dźwigu powinien być traktowany indywidualnie, gdyż każdy klient ma inne potrzeby – co bardzo dobrze rozumiemy w FastLift.